1. Làm thế nào để làm bài luyện nghe Toeic Part 2 (Question – Response) trên website Toeic Test Pro?

 • Trên TOEIC TEST PRO, bạn có thể chọn bất kỳ bài kiểm tra nào để làm trước.
 • Phần luyện nghe TOEIC Part 2 bao gồm 25 câu hỏi. Trong mỗi câu, bạn sẽ nghe một câu hỏi và ba câu trả lời. Bạn cần chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi đó. 
 • Để gửi bài luyện của mình, bạn cần nhấn nút submit.
 • Sau mỗi bài thi các em có thể so sánh với đáp án đúng cũng như lời giải chi tiết cho mỗi câu. 

Mặc dù Part 2 của TOEIC không phải là phần khó nhất trong bài thi TOEIC, nhưng đôi khi khiến người làm bài bối rối. Do đó, việc luyện thi Toeic Part 2 hàng ngày và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra câu trả lời là điều tối quan trọng.

2. Các câu hỏi thường gặp về bài nghe TOEIC Part 2

2.1. Làm thế nào để phân bổ thời gian trong bài thi nghe TOEIC Part 2?

Để làm đúng chính xác từng câu hỏi trong bài thi nghe TOEIC Part 2, bạn có thể làm theo các bước sau: 

Bước 1: Nghe thật kỹ câu hỏi

Bước 2: Nghe ba câu trả lời của câu hỏi đó với các đáp án A, B, C

Bước 3: Chọn câu trả lời đúng nhất

Bước 4: Tận dụng khoảng nghỉ năm giây giữa hai câu hỏi để xem nhanh câu hỏi tiếp theo.

2.2 Tôi có thể nghe lại TOEIC Part 2 lần 2 không?

Các bản nghe trong bài thi TOEIC Part 2 sẽ chỉ được phát 1 lần, vì vậy hãy lắng nghe cẩn thận nếu không bạn có thể bỏ lỡ cơ hội đưa ra câu trả lời chính xác. Mặc dù bạn không chắc chắn về câu trả lời của mình, hãy chọn câu trả lời mà bạn cho là phù hợp nhất. Điểm của bạn sẽ không bị trừ khi trả lời sai. 

2.3. Các dạng câu hỏi thường gặp trong bài thi TOEIC Part 2 là gì?

 • Wh-question
 • Yes/ No question
 • Preference question 
 • Statement
 • Suggestions and Requests 

2.4. Các chủ đề thường gặp trong bài thi nghe TOEIC Part 2 là gì?

 • Business tasks 
 • Occupations 
 • Travel and Transportation 
 • Banking 
 • Sports and Entertainment 
 • Dining out 
 • Hotels 
Xem thêm